Konflikterna i samhället

Konfliktperspektivet får aldrig glömmas bort. Liberaler och högerfolk vill gömma undan att det finns grundläggande konflikter mellan arbete och kapital och mellan kön. Det är inget naturgivet utan har formats av det ekonomiska system vi haft i västvärlden sedan ett par hundra år. Konflikten har funnits tidigare men inte byggt på samma samma saker. ”Den fria viljan” har ersatt det feodala synsättet att Gud har givit oss vissa positioner i samhälllet och att vi bör förbli där. Men skillnaden är i praktiken mycket liten, de flesta blir vid sin läst, för att de inte vet hur andras lästar ser ut. I ljuset av dessa gamla kunskaper ser jag med glädje hur ett gäng kamrater från bloggportalen har lanserat ett nytt projekt – Dagens Konflikt.

För alla som dör av nyfikenhet angående vad bandet håller på med kan jag säga att vi har börjat spela in lite nya låtar.
_____________________________________________________________________________________
konflikt: Muller, akuhujan, slutstadium.

Intressant

Annonser